Endokrinologie

S čím Vám můžeme pomoci?

Pečujeme o nemocné s všemi typy onemocnění štítné žlázy. Zejména o pacienty s nadbytkem nebo nedostatkem hormonů štítné žlázy (hypotyreóza, hypertyreóza), se zvětšením štítné žlázy, s uzly ve štítné žlázy a o pacienty po operacích štítné žlázy. Vyšetření spočívá v laboratorních odběrech, pravidelných ultrazvukových kontrolách, případně diagnostických punkcí uzlů štítné žlázy s cytologickým vyšetřením.

Vyšetřujeme poruchy sekrece nadledvinových hormonů včetně došetření náhodných ložisek na nadledvinách (incidentalomy). Provádíme hormonální vyšetření k vyloučení sekundární hypertenze.

Vyšetřujeme poruchy sekrece hypofyzárních hormonů. Mezi nejčastěji patří zvýšení hladiny prolaktinu způsobující gynekomastii a laktaci. Došetřujeme hormonální aktivitu náhodných ložisek v oblasti hypofýzy.

Pečujeme o pacienty s poruchou funkce příštítných tělísek. Zejména o pacienty s nedostatkem parathormonu po operacích štítné žlázy a dále o pacienty s adenomy příštítných tělísek s hormonální nadprodukcí. Provádíme pravidelné UZ kontroly.

Úbytek pohlavních hormonů s narůstajícím věkem se netýká pouze ženského pohlaví.
Menopauza – lidově přechod – je období v životě ženy, kdy dochází k útlumu funkce pohlavních orgánů.
Ani muži nejsou v tomto ohledu ušetřeni a s postupujícím věkem klesá produkce mužského pohlavního hormonu – testosteronu.
Je známo, že 30 % mužů nad 40 let (zejména diabetiků) má snížené množství testosteronu.
Tento stav můžeme nazývat Andropauzou (analogicky k ženské menopauze).
Nedostatek mužských pohlavních hormonů má těsný vztah k obezitě, diabetu a jiným onemocněním.

Mezi nejčastější projevy nízké hladiny testosteronu patří:

a) Snížení sexuální touhy
b) Snížení sexuální aktivity
c) Erektilní dysfunkce
d) Ztráta energie
e) Změny nálady

Vyšetření spočívá ve stanovení hladin pohlavních hormonů (testosteronu) z krve a vyplnění dotazníku, který monitoruje nejčastější symptomy nedostatku mužských pohlavních hormonů.

V případě nízké hodnoty stanoví další postup (např. substituce testosteronu).
Při adekvátní léčbě dochází ke zlepšení kompenzace cukrovky, nárůstu energie, svalové hmoty a dalších zdravotních aspektů včetně sexuální oblasti.

Postihuje především dospělé osoby středního věku (mezi 40-50 lety), většinou ženy. Nemocný si stěžuje na těžkou únavu a tělesné a duševní vyčerpání. Celková ztráta energie, bolesti kloubů a svalů, bolesti hlavy, špatný spánek, problémy se soustředěním, poruchy paměti.
Vyšetření spočívá zejména k vyloučení sekundární příčiny jako jsou chronické infekce, hypovitaminózy, syndrom spánkové apnoe a hormonální poruchy.

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. V důsledku tohoto jevu dochází u lidí trpících tímto onemocněním k četnějším zlomeninám.
Vyšetření zahrnuje komplexní laboratorní vyšetření, zejména hladiny minerálů v krvi (vápník, hořčík, fosfor) a vitaminu D. ke stanovení kostní hustoty (denzity) odesíláme pacientky k denzitometrickému vyšetření (speciální RTG). Léčba spočívá v substituci vápníku a vitaminu D a v podání speciální antiresorpční terapie zabraňující zvýšené odbourávání kostní hmoty.

MUDr. Jaromír Ožana

diabetologie a endokrinologie

MUDr. Jaromír Ožana vystudoval lékařskou fakultu Univerzity palackého V Olomouci. Atestoval v oborech diabetologie a endokrinologie, ve kterých má 10letou praxi a je v přípravě na atestaci ze sportovní medicíny. T.č. působí na klinice Tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace v FN Olomouc, kde se zaměřuje na problematiku sportovní medicíny (zhodnocení způsobilosti ke sportu) a obezitologie. Zaměřuje se na komplexní přístup k terapii pacientů včetně úpravy životního stylu. Klade velký důraz na primární prevenci civilizačních onemocnění. V diabetologii se věnuje všem typům diabetu, dyslipidémii, obezitě. V endokrinologii se zaměřuje na problematiku štítné žlázy a mužské menopauzy (andropauzy). Ve volném čase rád sportuje (cyklistika, turistika, fitness), hraje na klavír a rád vaří.  

Jak to probíhá?

vyšetření postup zábřeh
postup vyšetření