Vyšetření

Vyšetření, která provádíme

EKG

je jedním z nejjednodušších vyšetření v kardiologii, které však umožňuje odhalení většiny závažnějších srdečních onemocnění (např. známky nedokrevnosti srdečního svalu, proběhlý infarkt myokardu, neléčenou chlopenní vadu atd.). Zvláštní význam má EKG při studiu poruch srdečního rytmu. V současné době se jako standardní vyšetření využívá tzv. 12-svodové EKG.   

Ergometrie

Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce (tedy tzv. EKG ) a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a k změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi – tzv. angina pektoris. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost, reakci tlaku na zátěž nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.

Vyšetření se provádí na speciálně upraveném kole (tzv. rotopedu nebo ergometru). Během vyšetření je postupně zvyšována zátěž, kterou nemocný šlapáním zvládá. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou přilepeny na hrudníku. Na paži je měřen v pravidelných intervalech krevní tlak.

Vyšetření pokračuje, dokud vyšetřovaný nedosáhne vyššího stupně zátěže (měřeno pomocí určitého stupně zrychlení tepové frekvence) nebo dokud se neobjeví příznaky (např. bolest na hrudníku nebo slabost) nebo změny na EKG. Pro zdárný průběh vyšetření je tedy nutné, aby byl pacient schopen šlapat na kole. Je vhodné si sebou vzít sportovní obuv, resp. oblečení a ručník.  Žádná zvláštní příprava před vyšetřením není nutná, důležité je nebýt nalačno. U některých pacientů se lékař domlouvá na vysazení určité medikace př. betablokátory. Po ukončení je možné využít sprchu, která je součástí toalet.

Echokardiografie

Jde o ultrazvukové vyšetření srdce. Vyšetření umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci, zobrazení směru a rychlosti krevního proudu, včetně odhadu nitrosrdečních tlaků. Tím se stala echokardiografie srdce základním kardiologickým vyšetřením, které v mnoha případech nahradilo katetrizační vyšetření. 

Pacient leží na vyšetřovacím lehátku, většinou na levém boku nebo na zádech. Na vyšetřovací sondu se nanese ultrazvukový gel a poté se sonda přikládá v různých místech na hrudník a mírným tlakem se zabezpečí dobrý kontakt se stěnou. Obvykle se vyšetřuje na přední stěně hrudníku vlevo, dále při dolním okraji žeber u mečíkovitého výběžku nebo naopak z krční jamky. Kromě mírného tlaku v daném místě je vyšetření zcela bezbolestné. Běžné vyšetření trvá 15 až 45 minut.  

Ultrazvukové vyšetření mozkových tepen

Vyšetření obvykle provádí specializovaný neurolog nebo kardiolog. Toto vyšetření se používá v případech podezření na zúžení či uzávěr tepen (například po proběhlé mozkové mrtvici nebo tranzitorní ischemické atace nebo i preventivně, jsou-li přítomny faktory přispívající k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy (vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu). Vyšetření umožňuje ihned odhalit přítomnost aterosklerotického či jiného postižení tepny a stanovit rozsah jejich zúžení. Zúžení tepny, přivádějící krev do mozku, na více než 70 % zvyšuje riziko vzniku mozkové mrtvice. Včasné odhalení a léčba vám pak mohou zachránit život.

Ultrazvukové vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek

Vyšetření provádí endokrinolog. Pomocí UZ lékař zjistí velikost, strukturu a prokrvení štítné žlázy. Pozná tak například přítomnost a aktivitu zánětu. UZ slouží i k odlišení uzlů od cyst. Pod ultrazvukovou kontrolou se provádí i diagnostické punkce uzlů štítné žlázy. Na vyšetření nemusí být pacient na lačno

Ultrazvukové vyšetření břicha

Lékař pomocí ultrazvuku zobrazí orgány břicha (játra, ledviny, slinivku, slezinu, močový měchýř, prostatu) k vyloučení jejich postižní. Vyšetření se provádí na lačno.

Tlakový holter

Jde o ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti léčby. 

 Pacientovi je k pasu připevněn malý automatický tlakoměr a na paži manžeta. Poté pacient odchází domů a přístroj měří v pravidelných intervalech krevní tlak nafukováním manžety. Během dne se tak děje po 15 (30) minutách a v noci po 30 (60) minutách. Druhý den je přístroj odpojen a nález vyhodnocen.

 Žádná zvláštní příprava před vyšetřením není nutná. K zamezení pocení pod manžetou doporučujeme bavlněné triko. Je nutné dbát, aby se přístroj nepoškodil ( např. není možné koupání s přístrojem).

EKG holter

Jde o metodu, která umožňuje dlouhodobou registraci EKG (většinou po dobu 24 hodin). Používá se především k záchytu poruch srdečního rytmu (arytmií). 

Pro Vás bude vyšetření znamenat přiložení několika lepicích elektrod na hrudník na místa předem očištěná lékařským benzínem (jen v případě mužů s mimořádně hojným ochlupením je výjimečně třeba předchozího oholení jednorázovou žiletkou). Elektrody jsou tenkým kabelem spojeny s přístrojem, který je jen malé velikosti a poskytuje tedy vyšší komfort nemocnému než původní přístroje. Ten je zavěšen přes rameno, případně na pásek – proto je vhodné přijít na vyšetření ve volnějším oblečení. 

Přístroj má Vaše srdce sledovat za co možná nejvíce fyziologických (obvyklých životních) podmínek. Na druhé straně je třeba se vyhnout aktivitám, při nichž by mohlo dojít k poškození přístroje (práce s těžkými břemeny, plavání, bojové sporty atd.)

Vyšetření syndromu diabetické nohy

Zhodnocení rizika rozvoje syndromu diabetické nohy. Vyšetření zahrnuje kontrolu obuvi a nohou pacienta. Provádíme vyšetření kožní teploty, hlubokého a povrchového čití pomocí ladičky a monofilamenta. Vyšetření se standartně provádí u pacientů s diabetem 1x za rok.

Všechna tato vyšetření provádíme i pro samoplátce.

Jak to probíhá?

vyšetření postup zábřeh
postup vyšetření