Kardiologie

S čím Vám můžeme pomoci?

Je definována jako systolický krevní tlak ≥ 140 mmHg a/nebo diastolický krevní tlak ≥ 90 mmHg.

Vysoký krevní tlak má jasnou souvislost s výskytem cévní mozkové příhody, infarktu myokardu, ischemické choroby dolních končetin, náhlé smrti, srdečního a renálního selhání.Projevuje se bolestmi na hrudi, námahovou dušností, zhoršenou tolerancí námahy, bolestmi hlavy nebo může být bezpříznaková.

Krevní tlak lze měřit v ordinaci nebo mimo ordinaci. K tomu využíváme 24hodinovou monitoraci tzv. tlakovým holtrem. Dále provádíme vyšetření k rozlišení primární(esenciální) hypertenze a sekundární příčiny (hormonální dysbalance, poruchy funkce ledvin, ledvinných tepen). Diagnostiku doplňujeme o echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce).

Léčba spočívá v úpravě životního stylu (režimových a dietních opatření) a v případě nedostatečné kompenzace je na místě léčba medikamentózní.

Pomalé či rychlé či nepravidelné bušení srdce.

Projevuje se pocity přeskakování či vynechávání pulsu, pocitem únavy, zhoršené tolerance námahy, dušností, kolapsovými stavy, otoky DKK.

Diagnóza se stanoví na základě klidového EKG či 24 hod. monitorace EKG – tzv. EKG holter. Případně doplňujeme echokardiografii (ultrazvuk srdce) nebo zátěžové EKG (ergometrii).

Léčba medikamentózní či intervenční (katetrizační nebo chirurgická ablace), přístrojová (kardiostimulátor).

Preventivní vyšetření s cílem včasně odhalit kardiovaskulární onemocnění a zabránit trvalým následkům poškození srdce a cév. Vyšetření dokáže zhodnotit cévní věk klienta, který se může od kalendářního lišit na základě stavu cévního řečiště a jeho míry poškození aterosklerózou (kornatěním tepen).

V rámci tohoto vyšetření provádíme klidové EKG, zátěžové EKG (ergometrie), echokardiografii (ultrazvuk srdce), ultrazvuk krčních tepen (krkavic) s posouzením cévního věku. Vyšetření je doplněno o laboratorní screening (hladina cholesterolu, glykémie a další).

Léčba individuálně dle zjištěné patologie či návrh preventivních opatření.

Subjektivní pocit nedostatku dechu.

Mezi kardiologické příčiny dušnosti patří špatné prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční), vysoký krevní tlak, selhání srdce ať už na vrub chlopenních vad či poruch srdečního rytmu (arytmie) a postižení samotného srdečního svalu.

Vyšetření se opírá o klidové EKG, zátěžové EKG (ergometrie), echokardiografii (ultrazvuk srdce), tlakový a EKG holter.

Léčba individuální na základě stanovené diagnózy – úprava životního stylu, farmakoterapie, chirurgická léčba nebo přístrojová (kardiostimulátor).

Je stav, při kterém srdce není schopno zajistit dostatečný srdeční výdej k pokrytí cirkulačních a metabolických potřeb organismu.

Projevuje se pocity dušnosti, nevýkonnosti, slabosti, únavy, otoky dolních končetin.

Bývá důsledkem chlopenních vad, neléčené hypertenze, ischemické choroby srdeční, poruch srdečního rytmu a další.

Základním vyšetřením je klidové EKG, echokardiografie (ultrazvuk srdce) a dle nálezu je doplněno o tlakový a EKG holter, zátěžové EKG (ergometrie).

Léčba dle příčiny – medikamentózní, přístrojová (kardiostimulátor, defibrilátor…), katetrizační (RF ablace, náhrada chlopní), operační (náhrada chlopní, bypass).

Je skupina chorobných stavů, jimž je společná ischémie (tj. nepoměr mezi potřebou a dodávkou kyslíku v srdečním svalu). Ve více jak 90 % případů je ICHS způsobena sníženým průtokem krve koronárními arteriemi, nejčastěji na podkladě koronární aterosklerózy.

Typickým příznakem je námahová bolest za hrudní kostí, která ustupuje v klidu. V krajním případě se projeví náhlou klidovou bolestí za hrudní kostí – infarktem myokardu s nutností okamžitého zásahu (zprůchodnění tepen katetrizačně či bypassem). Mezi další projevy patří námahová dušnost, nevýkonnost, nízká tolerance námahy, kašel, únava.

Vyšetření: klidové a zátěžové EKG, echokardiografie případně tlakový a EKG holter.

Léčba medikamentózní, katetrizační (zprůchodnění srdečních tepen), operační (bypass).

Je život ohrožující stav, který vzniká na podkladě ucpané plicní tepny krevní sraženinou. Zdrojem krevní sraženiny bývá nejčastěji trombóza dolních končetin.

Projevuje se náhlou klidovou dušností, bolestmi na hrudi, námahová dušností, pocity na omdlení, kolapsem, v extrémním případě zhroucení oběhu.

Mezi pomocné vyšetřovací metody patří klidové EKG, echokardiografie, laboratorní vyšetření krve. Při podezření na akutní plicní embolii je doplněno CT plicních tepen.

Léčba medikamentózní – protisrážlivá (antikoagulační), často vyžaduje hospitalizaci. 

Jedná se o poruchu vědomí na podkladě sníženého prokrvení mozku.

Mezi příčiny patří: infarkt myokardu, embolie plicní, pomalé arytmie až zástava rytmu, rychlé arytmie, prosté odkrvení mozku po náhlém postavení apod.

Vyšetření zahrnuje klidové EKG, echokardiografii (UZ srdce), EKG a TK holter, zátěžové EKG, vyšetření na nakloněné rovině, laboratorní vyšetření krve.

Léčba individuální dle příčiny – od režimových opatřeních přes léčbu medikamentózní, přístrojová (kardiostimulátor…) ev. operační.

Sledujeme pacientky s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) vzniknuvší během těhotenství či vedeme léčbu v těhotenství u pacientek s již diagnostikovanou hypertenzí před otěhotněním. Dále sledujeme pacientky s chlopenními vadami či arytmiemi.

Vyšetřovací metody: klidové EKG, tlakový a EKG holter, echokardiografie (UZ srdce).

Zhodnocení celkového rizika pro pacienta dle základních diagnóz.

Úprava medikace před operací, specifická doporučení.

Vyšetření: klidové EKG, echokardiografie, tlakový a EKG holter, zátěžové EKG (ergometrie).

Preventivní klidové a zátěžové vyšetření, echokardiografie.

Provedení a popis klidového EKG pro praktické lékaře a specialisty jiných odborností.

Došetření nejasných nálezů na EKG zachycených u PL.

Stanovení cévního věku dle ultrazvukového vyšetření karotického povodí s detekcí aterosklerotických plátů.

Léčba a prevence rizikových faktorů cévního stárnutí a aterosklerózy.

Sledujeme pacienty po infarktu myokardu, srdečním selhání, cévní mozkové příhodě, plicní embolii propuštěné z hospitalizace.

Kardiologické sledování pacientů po operacích vrozených srdečních vad, získaných srdečních vad a aorty.

Speciální doporučení u pacientů po infarktu myokardu, po implantaci kardiostimulátoru, defibrilátoru apod, u pacientů se srdečním selháním, těžkou hypertenzí apod.

Vyšetření se opírá o základní EKG, echokardiografii (UZ srdce), zátěžové EKG (ergometrie), event. Tlakový a EKG holter.

MUDr. Gabriela Tůmová

kardiologie

Je lékařkou s kardiologickou atestací a s více než 20letou praxí na kardiologické ambulanci, jednotce intenzivní péče a standartním interním oddělení. Několik let pracuje jako lékařka Rychlé záchranné služby Moravskoslezského kraje.  Dále prohlubuje své znalosti v oboru angiologie (cévní lékařství). Složila atestaci I. stupně z interního lékařství v roce 2003, atestaci z kardiologie v roce 2013. Publikovala několik článků v odborných časopisech a aktivně přednáší. Je matkou 2 synů a ve volném čase se nejčastěji věnuje sportu (cyklistika, běh, turistika).

 

Jak to probíhá?

vyšetření postup zábřeh
postup vyšetření