Neurologie

S čím Vám můžeme pomoci?

Komplexní odborné vyšetření a dispenzarizace pacientů s primárními bolestmi hlavy – migréna, tenzní typ bolestí hlavy, Cluster headache atd- vč. případné reference do komplexního centra k eskalaci léčby

Standardní plánovaná i včasnější diagnostika a ambulantní terapie vč. indikace infuzní ambulantní léčby

Došetření příčiny cévní mozkové příhody, minimalizace rizika recidivy a léčba následků vč. dispenzarizace pac po CMP. organizace rehabilitace a resocializace po CMP

Primodiagnostika těchto onemocnění s možnostmi spolupráce s komplexními centry

Diagnostika a ambulantní léčba onemocnění

Vyšetření a léčba závrativých stavů spojených s postižením převážně rovnovážného ústrojí, vyloučení závažných příčin závratí.

MUDr. Petr Polidar

neurologie

MUDr. Petr Polidar vystudoval (s vyznamenáním) 3. LF UK v Praze v r. 2012 a po promoci pracoval na neurologickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze do r. 2018. V r. 2017 získal specializovanou způsobilost v oboru Neurologie a neurosonologie úspěšným složením atestační zkoušky a zkoušky funkční odbornosti. Od r. 2014 pracoval v cerebrovaskulární a neurosonologické poradně TN se zaměřením na komplexní péči pacientů po cévní mozkové příhodě. Od r. 2018 vedl cerebrovaskulární ambulanci a neurosonologickou laboratoř na poliklinice Medicon a.s. Budějovická, Praha 4. OD r. 2019 působí na Neurologické JIP Fakultní nemocnice Olomouc, od r. 2020 se systematicky věnuje pacientům s primárními bolestmi hlavy ve specializovaném centru zabezpečujícím komplexní péči včetně aplikace biologické léčby. Díky práci na JIP poskytuje komplexní léčebnou a poradenskou činnost pacientům s neurologickými následky interních onemocnění za účelem minimalizace rizika recidivy či rozvoje komplikací v dalším životě. (Ve volném čase se věnuje turistice, sportu a vaření :-D)

Jak to probíhá?

vyšetření postup zábřeh
postup vyšetření